Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην επαρκή και σωστή διατροφή. Αντίστοιχα η Πολιτεία έχει υποχρέωση να ενημερώνει με τον εγκυρότερο τρόπο όλες τις κοινωνικές ομάδες για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και να εξασφαλίζει στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά το θηλασμό.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, στηρίζοντας την ισότητα των φύλων, τη μητρότητα και συμβάλλοντας στην προαγωγή της υγείας μητέρας και παιδιού, συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν στη στήριξη και προώθηση του μητρικού θηλασμού. Τα οφέλη άλλωστε του μητρικού θηλασμού τόσο για το βρέφος/παιδί όσο και για τη μητέρα είναι σήμερα γνωστά.

Στηρίζει την “Ομάδα Ηράκλειο: Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας” στο έργο της και συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της εβδομάδας μητρικού θηλασμού συμμετέχουμε όλοι στην εκδήλωση γιορτή για το μητρικό θηλασμό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στο Αίθριο της Λότζια με στόχο το Ηράκλειο να αποτελέσει μια πόλη υποστηρικτική και φιλική στο θηλασμό. 

Κατά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδικός Δημόσιος Ταυτόχρονος Θηλασμός από τις 11.00 π.μ. στον οποίο συμμετέχουν 39 πόλεις της Ελλάδας ενώ στις 12.00 μ. θα γίνει η καταμέτρηση σε όλες τις συμμετέχουσες πόλεις. 

Κάθε πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από το μητρικό θηλασμό και να είναι σε θέση να ενθαρρύνει, να στηρίζει και να βοηθά την κάθε νέα μητέρα.