Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συζήτησε το θέμα της επικείμενης επιβολής ενιαίου φόρου ακινήτων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα βοσκοτόπια, στην από 14η Οκτωβρίου 2013 συνεδρίαση του, και αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος κατά την πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων των αγροτών.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η επικείμενη φορολόγηση των αγροτεμαχίων θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την πλήρη αποδυνάμωση της αγροτικής οικονομίας και θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής μειώνοντας περαιτέρω το αγροτικό εισόδημα.

Ο Δήμος Ανωγείων ως κατεξοχήν ορεινός δήμος με την οικονομία του να στηρίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της στον πρωτογενή τομέα και κυρίως στην κτηνοτροφία δηλώνει:

• την αντίθεσή του στην προοπτική της φορολόγησης των αγροτεμαχίων που αποτελούν μέρος του κεφαλαίου των αγροτικών επιχειρήσεων και μέσα παραγωγής αυτών
• την αλληλεγγύη του και τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και τη στήριξή τους στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι αγρότες
• αιτείται την επανεξέταση του μέτρου της άκριτης φορολόγησης της αγροτικής γης