Η εμπειρία της προηγούμενης Κυριακής "έδειξε" πως το νέο μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης απέδωσε μόνο για τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε ήταν - ουσιαστικά - και οι μόνες πόλεις στις οποίες οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν ταχθεί ανοιχτά και ξεκάθαρα υπερ του ανοίγματος των καταστημάτων στις Κυριακές.

Και επειδή, οι κατα τόπους Εμπορικοί Σύλλογοι γνωρίζουν καλύτερα απο τον καθένα τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα.

Και επειδή οι συνθήκες διαφέρουν απο περιφέρεια σε περιφέρεια και απο πόλη σε πόλη.

Και επειδή, τα Διοικητικά Συμβούλια των Εμπορικών Συλλόγων "λογοδοτούν" άμεσα στα μέλη τους  και είναι σχετικά εύκολο να τα καλέσουν σε συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις.

Και επειδή ήδη οι Εμπορικοί Σύλλογοι "προτείνουν" τα ωράρια (χειμερινό - θερινό), αλλά και τις ημέρες και ώρες των γιορτών Χριστουγέννων-Πάσχα.

Μήπως θα ήταν το πλέον λογικό και δημοκρατικό, να αποφασίζουν οι ίδιοι οι Εμπορικοί Σύλλογοι και για το ποιές ημέρες θα μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα;

Ναπ.Σ.