Ενημερώνουμε τους πληγέντες του Δήμου Πλατανιά, από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες των κτιρίων, για τα οποία υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις ελέγχου, από τις αρμόδιες επιτροπές τεχνικών που συστήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Οι σεισμόπληκτοι, των οποίων η κύρια κατοικία χρήζει επισκευαστικών εργασιών, μπορούν να τύχουν εφάπαξ προνοιακής οικονομικής ενίσχυσης για το σκοπό αυτό.

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι και στα δημοτικά καταστήματα Αλικιανού, Βουκολιών και Κολυμβαρίου, μέχρι την Τρίτη 12/11/2013, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αποδεικτικό ότι η πληγείσα κατοικία, είναι η κύρια κατοικία του αιτούντος, όπως αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ ή ότι άλλο αποδεικνύει το παραπάνω γεγονός.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορεία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
3. Αντίγραφο εντύπου Ε9.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΔΔΗΕ.