Νέο φέσι ύψους 739 εκατ. ευρώ έβαλαν οι φορολογούμενοι στο δημόσιο το Σεπτέμβριο και το συνολικό χρέος τους πραγματοποίησε νέο ρεκόρ φθάνοντας τα 61,95 δισ. ευρώ από 61,21 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου είχαν ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία 526.477 φυσικά πρόσωπα. Μέσα σε ένα μήνα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά περίπου 343 χιλ.

Συνολικά τα φυσικά πρόσωπα χρωστούσαν στην εφορία στο τέλος Σεπτεμβρίου το ποσό των 22,6 δισ. ευρώ έναντι 22,3 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το συνολικό τους χρέος ανέρχεται σε 39,35 δισ. ευρώ έναντι 38,87 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν χρέη προς το δημόσιο ανήλθε σε 3,12 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 118 χιλ. σε σχέση με τον Αύγουστο.

Από τα επιμέρους στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στη δημοσιότητα προκύπτει ότι το Σεπτέμβριο τα έσοδα στις εφορίες υπερέβησαν τον στόχο κατά 37,2%. Η υπέρβαση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα η απόκλιση από τον στόχο στο εννεάμηνο να υποχωρήσει στο 1,4% από 5,7% που ήταν στο οκτάμηνο.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα έσοδα από τις εφορίες και όχι τα συνολικά έσοδα του δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται τα τελωνεία και άλλες κατηγορίες εσόδων.

Αναλυτικά το υπουργείο στην ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:
"Σημαντική υπέρβαση του στόχου των εσόδων Σεπτεμβρίου κατά 37,2%

Η υπέρβαση του στόχου των εσόδων του Σεπτεμβρίου μείωσε την απόκλιση των εσόδων από 5,7% το οκτάμηνο σε 1,4% σε επίπεδο εννιαμήνου 2013.

Η εν λόγω επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλή εισπραξιμότητα εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 εισπράχθηκαν από τις ως άνω κατηγορίες φόρων 273 εκ. € έναντι μόλις 73 εκ. €, που είχαν εισπραχθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Θετικά, επίσης, ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά στην είσπραξη του ΦΠΑ. Οι Δ.Ο.Υ. ξεπέρασαν το στόχο των εσόδων από Φ.Π.Α. σε ποσοστό 4,6%, για το μήνα Σεπτέμβριο και σε ποσοστό 1,6% για το εννιάμηνο.

Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση εμφάνισε και η συνολική εισπραξιμότητα των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές εισπράξεις του εννιαμήνου του 2013 ανήλθαν σε 2.132 εκ €, αυξημένες κατά 35% (ή σε απόλυτα ποσά κατά 553 εκ €). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ως άνω εισπράξεις εννιαμήνου του τρέχοντος έτους είναι περίπου ίσες με τις συνολικές εισπράξεις ολόκληρου του έτους 2011.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις εννιαμήνου έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 30/11/2012 (παλαιά ληξιπρόθεσμα) ανήλθαν σε 1,15 δισ. €, διαμορφώνοντας το ποσοστό επίτευξης του συνολικού περιοδικού στόχου (1,55 δις €) σε ποσοστό 74%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του οκταμήνου 2013 (71,8%). Σε ό,τι αφορά στην είσπραξη έναντι νέων ληξιπροθέσμων οφειλών, το σχετικό ποσοστό υπολογίζεται σε 16,2%, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 1,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο του οκτάμηνου.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εννιαμήνου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Η επίτευξη των στόχων, όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα, είναι αποτέλεσμα της εστίασης στον προγραμματισμό μας. Η συνέπεια αυτή είναι απότοκος της συνεχούς και άοκνης προσπάθειας που καταβάλλουν όλα τα στελέχη των Δ.Ο.Υ., της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων αλλά, εν τέλει, όλων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανά την επικράτεια»".

capital.gr