Ανακοινώσεις με τις οποίες ενημερώνει τα μέλη του για τις διαδικασίες που χρειάζονται για την ανανέωση των ταυτοτήτων των προπονητών, αλλά και για τις Σχολές επανεξέτασης, εξέδωσε ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Χανίων "Ο Παγκρήτιος".

Αναλυτικά:

Για ανανέωση ταυτοτήτων:

"Συμφώνα με σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Συνδέσμου μας και με : Ο.Π.Π.Ε –Ε.Π.Ο σας κάνουμε γνωστό ότι οι προπονητές κάτοχοι διπλώματος Ε.Π.Ο  από το 1998 έως 2012 υποχρεούνται, να ανανεώσουν την ισχύ των ταυτοτήτων τους όπως προβλέπεται από την σύμβαση προπονητών  UEFA-EΠΟ και το Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο.

Ύστερα από τα παραπάνω , σας καλούμε άμεσα  να δηλώσετε συμμετοχή ,προκειμένου να οργανώσουμε σε συνεργασία με την Ο.Π.Π.Ε και το Εκπαιδευτικό  Συμβούλιο της Ε.Π.Ο κατά τόπους τα σεμινάρια αναθεώρησης των ταυτοτήτων.

Στην σχετική αίτηση, που πρέπει να καταθέσετε στο Σύνδεσμό μας  θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του προπονητή ,το πατρώνυμο ,η χρονολογία έκδοσης του διπλώματος  (UEFA A- UEFA B) και ο τόπος –ημερομηνία  της τελευταίας σχολής που φοίτησαν.

Για την κατάθεση των αιτήσεων παρακαλείσθε για  επικοινωνία με τον ΠΡΟΕΔΡΟ  η  τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του Συνδέσμου μας :ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 6946288904,ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6947032566."

Για Σχολές επανεξέτασης:

"Ύστερα από αλληλογραφία με την Ο.Π.Π.Ε και από την τελευταία ανακοίνωση της Ε.Π.Ο , σχετικά με την διαδικασία συμμετοχής υποψηφίων σε μια σχολή επανεξέτασης προπονητών, που κρίθηκαν επανεξεταστέοι κατά την φοίτηση τους σε κάποια σχολή της Ε.Π.Ο (UEFA A- UEFA B), σας καλούμε άμεσα να μας υποβάλετε σχετική αίτηση ( την επισυνάπτουμε )ανάλογα συμπληρωμένη, για να τις  υποβάλουμε συγκεντρωτικά  την Ο.Π.Π.Ε και να κινήσουμε διαδικασίες σχετικά με τον ορισμό σχολής επανεξέτασης στο νομό μας.

Για την κατάθεση των αιτήσεων παρακαλείσθε για επικοινωνία με τον ΠΡΟΕΔΡΟ η τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του Συνδέσμου μας :ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 6946288904,ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6947032566.


Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΑΝΟΛΗΣ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΑΝΘΟΥΣΗΣ"


Λευτέρης Αντωνακάκης