Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ) την Τρίτη, με την απόδοση να διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,15%, αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Οκτωβρίου.

Από το συνολικά αντληθέν ποσό, 300 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές προσφορές.

O συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,86 από 2,04 στην προηγούμενη έκδοση.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 8η Νοεμβρίου.

in.gr