Οδηγίες για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και την εντατικοποίηση των ελέγχων που θα διενεργούνται από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ώστε να αντιμετωπισθεί η εισοφοροδιαφυγή, περιέχονται σε Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης του Ιδρύματος.

Στο έγγραφο, η διοίκηση του ΙΚΑ επισημαίνει ότι βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η αύξηση των εσόδων, τόσο στο επίπεδο καταβολής τρεχουσών εισφορών όσο και σε αυτό της είσπραξης ληξιπρόθεσμων και εκτιμά ότι, η παρούσα συγκυρία είναι η «κρισιμότερη για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος».

Στο ίδιο έγγραφο η Διοίκηση του ΙΚΑ επισημαίνει την «ιδιαίτερη σημασία του επιτόπιου ελέγχου για την διερεύνηση των κυριότερων μορφών εισφοροδιαφυγής, τη μηδενική ή πλημμελή ασφάλιση και εκτιμά την έως σήμερα ελεγκτική δράση των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ «ως όχι απλά κατώτερη της κατ΄ ελάχιστα αναμενόμενης αλλά υποτυπώδη ακόμη και αν συνυπολογισθούν οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την μείωση του προσωπικού».

Έτσι, ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός διενεργούμενων επιτόπιων ελέγχων από το κάθε υποκατάστημα, ανά μήνα, οι 10 έλεγχοι σε κοινές επιχειρήσεις και οι 10 έλεγχοι σε οικοδομοτεχνικά έργα.

ethnos.gr