Τα αποτελέσματά του, για το γ΄ τρίμηνο του 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΤΕ.

Καθαρά κέρδη ύψους 253 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο ΟΤΕ ΟΤΕ+3,16% στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 149,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ πέτυχε μικρότερη μείωση εσόδων, στο -5,1%.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν μόλις 5,1% - το μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Η πίεση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου συνεχίστηκε από την έντονη επίδραση των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα ο ΟΤΕ ανακοίνωσε:

- €253 εκατ. καθαρά κέρδη

- Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων

- Αύξηση στο 36,4% του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, χάρη στον αυστηρό έλεγχο κόστους
- Συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας

- Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 750 μονάδες βάσης, στο 35,7%

- Μείωση καθαρού δανεισμού κατά 42% ή €1,2 δισ. από το τέλος του 2012 Αύξηση επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην Ελλάδα.

Δείτε (εδώ) αναλυτικά τα αποτελέσματα