Επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ έστειλε η ΟΕΒΕΝΗ, ρωτώντας την διοίκηση της επιχείρησης ποιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

"Κατόπιν ερωτήσεων πολλών συναδέλφων Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν οι «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ τον τελευταίο καιρό και που συχνά το ύψος τους φτάνει και στο 50% του ποσού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης θα θέλαμε ενημέρωση για το σε ποιόν ή ποιους αποδίδονται τα εν λόγω ποσά και ποια η ανταποδοτικότητα τους προς τον καταναλωτή."