Στοπ έθεσε η Περιφέρεια Κρήτης στην  απόφαση του Δήμου Χανίων,  να μειώσει έως και 50%  τα δημοτικά τέλη και φόρους σε τρίτεκνους και νέους επιχειρηματίες.

Η  αρχική πρόταση,  που είχε περάσει  κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο,  προέβλεπε τη μείωση στο μισό των συγκεκριμένων υποχρεώσεων απέναντι στο Δήμο, για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, πολύτεκνες οικογένειες αλλά και τρίτεκνους και νέους επιχειρηματίες.

Ενώ για τις δύο πρώτες κατηγορίες, το αίτημα κρίθηκε ότι είναι νόμιμο και εμπίπτει στα όρια αρμοδιοτήτων του δήμου, η ρύθμιση για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, ακυρώθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας, καθώς κρίθηκε ότι στερείται νομικού ερείσματος.

Να σημειωθεί, ότι  κατά της απόφασης της Περιφέρειας, μπορεί να κινηθεί, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και για χρονικό διάστημα ενός μήνα, δηλαδή μέχρι τα τέλη Μαίου.