Εκδόθηκε και εστάλη σήμερα στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,  η Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, αναφορικά στη λειτουργία εμπορικών  καταστημάτων τις Κυριακές.

Η Απόφαση έχει ως εξής:

 

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά τις Κυριακές, από 11:00 έως 20:00, στις παρακάτω περιοχές στις οποίες υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση και επομένως ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών :  

  

Δήμος

Περιοχές / Οικισμοί

Περίοδος

Αγ. Βασιλείου

Οικισμός Πλακιά

Τοπικές Κοινότητες Αγίας Γαλήνης και Σπηλίου

από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

Μυλοποτάμου

Οικισμός Μπαλί

Τοπικές Κοινότητες Μαργαριτών και Πανόρμου

από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

 

Ρεθύμνης

Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν επί των Οδών Σοφοκλή Βενιζέλου  – Άρη Βελουχιώτη - Αυστραλών Πολεμιστών

από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου

Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στους Οικισμούς Περιβόλια και   Μυσσίρια

Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στις δύο πλευρές της Παλιάς Εθνικής Οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου καθώς και στις κάθετες και παράλληλες προς αυτήν οδούς από Γέφυρα Πλατανιά έως Σκαλέτα

Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης

Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο Ιστορικό Κέντρο Δήμου Ρεθύμνης (όπως οριοθετείται από τις οδούς Δημακοπούλου – Γερακάρη - Χορτάτζη – Πλατεία  Αγνώστου Στρατιώτη –  Ελευθερίου Βενιζέλου – Ι.Πετυχάκη – Αρκαδίου (συμπεριλαμβανομένου του Ενετικού Λιμανιού)  – Ε.Κεφαλογιάννη                                           - Δημακοπούλου)

από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

Ανωγείων

Ανώγεια

όλο τον χρόνο

 

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και των αναφερομένων στο άρθρο 16 του Ν. 4177/13, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στα άρθρα 42 του Ν.1892/1990 και 14 του Ν.2194/1994, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις : 

α) έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) δεν ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ) δεν λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops-in-a- shop»),

δ) δεν βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά τον μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.