Πρόταση για την κατάργηση της συντριπτικής πλειονότητας των 199 φόρων υπέρ τρίτων θα καταθέσει η επιτροπή που συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στην επιτροπή μετέχουν και στελέχη από το υπουργείο Εργασίας καθώς οι 93 ΦΥΤ αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατ’ επέκταση η ενδεχόμενη κατάργησή τους θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στα ταμεία και πιθανόν στον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι θα μειώσει τα έσοδά τους κατά περίπου 800 εκατ. Ευρώ. Ωστόσο, στους 199 “κρυφούς” φόρους υπάρχουν αρκετοί που χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας, αρνητική ανακατανομή εισοδήματος και αναποτελεσματική κατανομή πόρων.

Αυτό ακριβώς καλείται να εξακριβώσει η επιτροπή και συγκεκριμένα έργο της σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα είναι: «η αξιολόγηση των στοιχείων για τα μη ανταποδοτικά τέλη/χρεώσεις υπέρ τρίτων που έχουν συγκεντρωθεί από διαφόρους φορείς και υπουργεία καθώς και η προετοιμασία σχετικής εισήγησης προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον βαθμιαίο εξορθολογισμό τους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014».

Με τα σημερινά δεδομένα η πλειοψηφία των ΦΥΤ θα καταργηθεί, ενώ όσοι διατηρηθούν θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του κράτους.

real.gr