Την έντονη διαμαρτυρία τους προς πρακτικές τραπεζικών υποκαταστημάτων τα οποία κατευθύνουν έμμεσα πελάτες σε σύναψη ασφάλισης του στεγαστικού τους δανείου από συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες, εκφράζει ο Σύλλογος Τραπεζικών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων, σε επιστολή την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δ. Σκιτζής και ο γ.γ κ. Δ. Μουντάκης

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: ‘’Εφαρμογή της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος’’

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές το φαινόμενο να υποχρεώνονται έμμεσα δανειολήπτες, σε σύναψη ασφάλισης του στεγαστικού δανείου τους μέσω του συνεργαζόμενου με την τράπεζα διαμεσολαβητή. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκε από πελάτες μας, σε ήδη υφιστάμενα συμβόλαια ότι εκβιάζονται από τους διευθυντές των τραπεζών, με την πρόφαση της εξυπηρέτησης της έκδοσης του δανείου τους και μεταφέρουν το συμβόλαιο στην συνεργαζόμενη με την τράπεζα ασφαλιστική εταιρεία.

Επίσης σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλουν χρηματικές επιβαρύνσεις στους δανειολήπτες για δήθεν έλεγχο των όρων των συμβολαίων ή τους δεσμεύουν κάποιο χρηματικό ποσό, με απώτερο σκοπό την πρόσκτηση του συμβολαίου.

Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν είναι απλά αναφορές, αλλά πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα σε γραφείο συναδέλφου, μέλους του Δ.Σ. του συλλόγου μας.

Αυτό συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική δεδομένου ότι:

1. Στρεβλώνει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή και
2. Είναι επιθετική, διότι χρησιμοποιεί καταναγκασμό ή κατάχρηση επιρροής.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως η εγκύκλιος 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζει ρητά ότι:

• Όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση.
• Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του. Κατ’ουδένα τρόπο επιτρέπεται παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή που θα μπορούσε να εκληφθεί από τον δανειολήπτη ως <<υποχρεωτική>> στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

• Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση προς δανειολήπτη, με τον ισχυρισμό ότι μόνο το προωθούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις της δανειακής σύμβασης.

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων, ιδρύθηκε για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μελών του και στόχος όλων μας είναι η όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε να προβούμε στις νόμιμες ενέργειες, εάν στο μέλλον συμβούν παρόμοια περιστατικά.

Με τιμή,
Για το ΔΣ του ΣΑΔΧ
Πρόεδρος Δημήτρης Σκιτζής
Γεν. Γραμματέας Δημήτρης Μουντάκης