Την ελπίδα χάρισε σε υπερχρεωμένη καθηγήτρια απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία αναστέλλονται τα μέτρα κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ορίζονται πολύ χαμηλές δόσεις μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, «πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμο, με ένα ανήλικο τέκνο, ευρισκόμενη σε προχωρημένη κύηση για το δεύτερο τέκνο της,δανειζόμενη από δύο Τράπεζες είτε ως οφειλέτρια είτε ως συνοφειλέτης συνολικού ύψους χρέωσης 116.206 Ευρώ .

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013 , και αφού έλαβε υπόψη του 'οτι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης; τα εξής:

1)Διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας

2)Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 

3)Επέβαλλε στην δανειολήπτρια την καταβολή δόσης

α) ποσού ίσου με το 10% για την σύμβαση στεγαστικού δανείου 79,16 Ευρώ όπου είχε χρεωθεί ποσό ύψους 115.464,63 Ευρώ και

β) ποσόν 2,30 ευρώ μηνιαίως, ατόκως για τριάντα έξι (36) μήνες από σύμβαση πιστωτικής κάρτας χρέους 741,53 ευρώ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης,πρόκειται για δανειολήπτρια, η οποία πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει και άλλη ακίνητη περιουσία όπως αγροτεμάχια με ελιές όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.»