Αυτόματη πρόσβαση στις καταθέσεις φορολογουμένων που ελέγχονται για οικονομικά εγκλήματα ή φοροδιαφυγή θα αποκτούν οι ελεγκτικές Αρχές μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή για το «μαύρο» χρήμα θα έχουν από τον επόμενο μήνα αυτόματη πρόσβαση σε στοιχεία των τραπεζών που θα εκτείνονται ακόμη και σε βάθος δεκαετίας (από το 2003).

Οι Αρχές θα έχουν πρόσβαση όχι μόνο στα βασικά στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων που ελέγχονται, αλλά και σε επιπλέον στοιχεία, όπως για παράδειγμα το πρόσημο του λογαριασμού, το υπόλοιπο και τη ημερομηνία τελευταίας κινήσεως του λογαριασμού.

Οι ελεγκτές θα διαβιβάζουν μέσω κλειστού κυκλώματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αίτημα άρσης του τραπεζικού απορρήτου στα τραπεζικά ιδρύματα και θα λαμβάνουν επίσης μέσω του ίδιου κλειστού κυκλώματος τις απαντήσεις των τραπεζών.

in.gr