Ένα μεγάλο έργο που ωρίμασε και εντάχθηκε από την Δημοτική Αρχή Φαιστού είναι πλέον γεγονός για το Πετροκεφάλι. Την εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Kατασκευή δικτύου αποχέτευσης Πετροκεφαλίου - Επικαιροποίηση δικτύου ακαθάρτων» με προϋπολογισμό 2.254.504.97 €.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Πετροκεφαλίου με τον καταθλιπτικό αγωγό που θα μεταφέρει τα λύματα του οικισμού στην Ε.Ε.Λ.. Η μελέτη του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού είχε συνταχθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης.

Το συγκεκριμένο έργο προϋποθέτει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.326.902,73 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 272.119,35 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 111.049,40 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Με το έργο θα γίνει η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση του οικισμού και του αντλιοστασίου με τον καταθλιπτικό αγωγό από τα όρια του οικισμού έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μοιρών. Το ολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστεί είναι 8.130 μέτρα περίπου διαμέτρου Φ200 και 180 μέτρα περίπου διαμέτρου Φ250 από σωλήνες PVC σειράς 41. Κατά μήκος των αγωγών αυτών προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επισκέψεως. Επίσης ο καταθλιπτικός αγωγός είναι δίδυμος από υλικό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ200 και μήκους 2.410 μέτρων. Τα λύματα θα καταθλίβονται μέσω του αντλιοστασίου που θα κατασκευαστεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.254.504,97 €.

Με αφορμή τη δημοπράτηση του έργου η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη τόνισε πως προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση σημαντικών αλλά και αναγκαίων έργων στην περιοχή, καθώς εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής τους.