Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 39003/22-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

(εισηγητής ο κ. Νίκος Ξυλούρης Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης)