Την αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων και την "διάσωση" της περιουσίας ενός ζευγαριού με τρία ανήλικα παιδιά, όρισε με την 488/2013 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Χανίων, προσφέροντας για άλλη μια φορά, ανάσα και ελπίδα σε δανειολήπτες που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών, το ζευγάρι είχε συνολικές οφειλές 363.347 ευρώ. 

Μετά την κρίση, ο σύζυγος εργάζεται με καθεστώς ημιαπασχόλησης ως οδηγός ταξί, ενώ η σύζυγος ως εποχική ξενοδοχουπάλληλος με αποτέλεσμα το συνολικό τους εισόδημα να μην ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν μία κατοικία στην οποία έχουν την κυριότητα ο καθένας των συζύγων από 50%, και την οποία ζήτησαν την εξαίρεση από την εκποίηση. Άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι ένα αυτοκίνητο κυριότητας της συζύγου

Αφού έγινε προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των δανειοληπτών και Τραπεζών και αφού υπήρξε αδυναμία συμφωνίας των, στο ποσό των οφειλομένων δόσεων ,το Ειρηνοδικείο Χανίων αποφάσισε τα εξής:

Αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και διατήρηση της περιουσίας τους μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τον Οκτώβριο του 2020.

Παράλληλα  το Δικαστήριο όρισε την καταβολή του ποσού των 74,91 Ευρώ/μήνα για τον σύζυγο και 59,23/μήνα για την σύζυγο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

Επίσης όρισε την καταβολή του ποσού των 134,14 Ευρώ /μηνιαίως για έκαστο των συζύγων για τη διάσωση της κατοικίας τους μετά από περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών.