Από ΕΔΕ η οποία διενεργήθηκε από τη Γενική Διευθύντρια του δήμου Πατρέων, προκύπτουν ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία στοιχεία κακοδιαχείρισης και υπεξαίρεσης.

Τα στοιχεία αφορούν σε συγκεκριμένο υπάλληλο του Α΄ Κοιμητηρίου, ενώ φαίνεται πως υπάρχουν ευθύνες των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων.

Σύμφωνα με το πόρισμα η διαχείριση των κοιμητηρίων διαχρονικά γινόταν "ευκαιριακά, επιπόλαια και πεπαλαιωμένα, με αποτέλεσμα το όλο σύστημα να είναι τελικώς διάτρητο και να μπορούν με ευκολία να γίνονται παράτυπες ενέργειες, επ’ ωφελεία υπαλλήλων και τρίτων και σε βάρος του Δήμου", όπως η πρόσφατη περίπτωση κακοδιαχείρισης του υπαλλήλου που κατηγορείται για υπεξαίρεση.

Όπως διαπιστώνεται από την ΕΔΕ, "οι διοικητικά υπεύθυνοι (Δ/ντές & Τμηματάρχες) για την διαχείριση των Κοιμητηρίων, από το 2000 και μετά που ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας τους, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 638/28-7-2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, αφού απ’ αυτούς δομήθηκε το καθεστώς διαχείρισης και εθιμικά αυτό κληρονομήθηκε στους μετέπειτα, έως και τον Ιούνιο του 2013, Τμηματάρχες και Δ/ντή. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι της σημερινής κατάστασης έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, και επειδή έχουν απωλέσει την υπαλληλική τους ιδιότητα δεν μπορούν να διωχθούν πειθαρχικά."

Σύμφωνα μάλιστα με το πόρισμα της ΕΔΕ, προβληματίζει το γεγονός, το οποίο μόνο "τυχαίο" δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά την αλλαγή του προσωπικού των Κοιμητηρίων, άρχισαν να παρουσιάζονται ενδείξεις ΄΄κακοδιαχείρισης΄΄, με την έκδοση παραποιημένων ή ακυρωμένων αποδείξεων, ενώ από τις μαρτυρικές καταθέσεις των παλαιότερα υπηρετούντων και σε βάθος χρόνου 15ετίας, βεβαιώνεται μια ΄΄άριστη΄΄ διαχείριση, που δεν άφηνε περιθώρια και υπόνοιες για έλεγχο.

Ιδιαίτερα η διαχείριση του Ά Κοιμητηρίου κρίνεται απαράδεκτα χαώδης, διασκορπισμένη, χωρίς δομή και με μορφή "μπακαλόχαρτων".

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι καθίσταται αδύνατον να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τάφων, αφού στους περισσότερους εξ αυτών οι δικαιούχοι προκύπτουν κατά δήλωση των ιδίων, επιβεβαιώνονται μόνο από τους σταυρούς των μνημείων και τελικά τα στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα των ιδιοκτητών και αποτελούν το αρχείο του Δήμου, στην πλειονότητα του, είναι σχετικά πρόσφατες υπεύθυνες δηλώσεις, που όμως και αυτές είναι ατάκτως΄ αρχειοθετημένες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πόρισμα, "…είναι αδύνατον, να γνωρίζει ο Δήμος, ανά πάσα χρονική στιγμή, τους διαθέσιμους ή μη ανά κατηγορία τάφους ή αυτούς για τους οποίους πιθανόν εξέλιπαν οι αρχικοί δικαιούχοι και οι κατιόντες αυτών, ώστε οι τάφοι αυτοί να επανέλθουν στον Δήμο μετά την πάροδο της δεκαετίας.

Η έλλειψη οργανωμένου αρχείου στερεί από τον Δήμο το δικαίωμα ελέγχου εκείνων των περιπτώσεων, που δεν έχουν καταβληθεί για μια τριακονταετία, τα κάθε φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους και συνέπεια αυτού είναι να μην επωφελείται εσόδων ο Δήμος, αφού δεν μπορεί ελεύθερα να τους επαναδιαθέσει σε νέους δικαιούχους. Η έλλειψη στοιχειώδους αρχειοθέτησης, πλέον του ότι οδηγεί στην μη τήρηση της διαδικασίας που από το άρθρο 13 του Κανονισμού προβλέπεται για τους ΄΄αδέσποτους΄΄ τάφους, ενδεχομένως αποτελεί ευκαιρία για τον ΄΄αδιαφανή΄΄ τρόπο διάθεσή τους.

Η όψη του αρχείου των ανακομιδών του Α΄ Κοιμητηρίου παραπέμπει σε αρχείο προηγούμενου αιώνα με αποτέλεσμα η προσέγγισή του να απαιτεί φαντασία για να αναγνωστεί.

Εστιάζοντας στις διαπιστώσεις για τα αρχεία των ανακομιδών, που τηρούνται και στα δύο κοιμητήρια, διαπιστώνεται ότι ο τρόπος αρχειοθέτησης οδηγεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ικανού για ΄παρεμβάσεις΄ και παραποιήσεις και σε συμπεράσματα ΄΄κακοδιαχείρισης΄΄ αφού συνεπάγεται ΄΄αδυναμία εντοπισμού και εκτίμησης εσόδων του Δήμου΄΄. Το όλο αυτό περιβάλλον που υπήρξε, και τις συνθήκες που ευνόησαν τον υπάλληλο του Α΄Κοιμητηρίου να επινοήσει τρόπους για αλλοιώσεις και παρεμβάσεις για ίδιον όφελος."

"Η έλλειψη οργανωμένου αρχείου οδηγούσε στην είσπραξη των πάσης φύσεως τελών μόνο εφόσον οι δημότες οικειοθελώς προσείρχοντο στα Κοιμητήρια, ενώ ποτέ τα τέλη δεν βεβαιώνονταν οίκοθεν. Αν το αρχείο του δήμου δεν είχε αυτή την μορφή και ήταν δομημένο θα μπορούσαν όλα τα τέλη, αυτά δηλαδή της καθαριότητας, των οστεοφυλακίων και των ανακομιδών να βεβαιώνονται οίκοθεν, σε προκαθορισμένους χρόνους και ο Δήμος να έχει έσοδα και όχι απώλεια εισπράξεων. Η ανάρτηση ειδοποιήσεων σε χώρους των Κοιμητηρίων ή η δημοσίευση ανακοινώσεων στον τύπο δεν είναι επαρκής διαδικασία είσπραξης εσόδων…"

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει σαφώς "η δεκαπενταετής απαξίωση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων και η μη τήρησή του.

Οι πρώην τμηματάρχες, Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίων αντιστοίχως, επικαλούνται ΄΄ερμηνείες΄΄ σε πολλά άρθρα, όπως αυτές εδόθησαν εξ’ αρχής, από το 2000 δηλαδή και μετά που ισχύει ο κανονισμός, από τον τότε τμηματάρχη που ήταν εκ των ΄΄αρχιτεκτόνων΄΄ του Σχεδίου του Κανονισμού και τον μετέπειτα τμηματάρχη.

Ο Κανονισμός στην εφαρμογή του ΄΄ερμηνεύεται΄΄ χωρίς αμφισβήτηση και προβληματισμό από όλους τους υπαλλήλους και τμηματάρχες και η ΄΄ερμηνεία΄΄, αν και παράτυπη, καθιερώνεται διαχρονικά και μεταφέρεται ΄΄εθιμικώ δικαίω΄΄ σε κάθε νέο υπάλληλο ή Τμηματάρχη. Κατά μαρτυρίες, ο ΄΄ερμηνευτικός΄΄ τρόπος εφαρμογής είναι σε γνώση των εκάστοτε πολιτικά υπευθύνων των Κοιμητηρίων."

Για τουλάχιστον 15 χρόνια δεν φαίνεται να έχει γίνει εγγραφή σε μητρώο κατασκευαστών και οι κατασκευαστές των μνημείων προσκόμιζαν εφάπαξ εγγυητική επιστολή, η οποία κατά την γνώμη των υπαλλήλων, κάλυπτε την υποχρέωσή τους για όσα χρόνια δραστηριοποιούντο σε αυτό το επάγγελμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μνημείων που δομούσαν ή το κοιμητήριο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες.

Επίσης, για τουλάχιστον μία 10ετία, συγκεκριμένος εργολάβος κηδειών παραλαμβάνει για ίδια χρήση και επ’ ωφελεία του, τους σκελετούς όλων των στεφανιών, από κάθε ταφή, είτε έχει τελεστεί από τον ίδιο ή άλλο εργολάβο κηδειών ή έχει κατασκευάσει ιδιώτης ανθοπώλης, χωρίς την καταβολή σχετικού τιμήματος.

Πηγή: best.gr