Τα νέα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι :

Στο τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Χανίων :
Τηλ. Προισταμένης : 2821023804
Τηλ. Εισηγητών : 2821023831-32-34-35-36-37

Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν. Χανίων :

Τηλ. Προϊσταμένου: 2821023805
Τηλ. Εισηγητών 2821023838-39

Στο Τμήμα Πληροφορικής 2821023803 και τηλ. Service : 28210238833

Το FAX είναι : 2821023830