Και ξεχωριστά, αλλά και όλα μαζί... Αυτή είναι η νέα λογική στον φόρο ακινήτων. Ο νέος φόρος προβλέπει μειώσεις, αλλά και μεγάλη αύξηση για όσους συνολικά έχουν περιουσία με αντικειμενική αξία πάνω από 300.000 ευρώ.

Αναλυτικά, φαίνεται ότι όσοι έχουν στην κατοχή τους περιουσία της οποίας η αντικειμενική αξία αν αθροιστεί είναι μεγαλύτερη από 300.000 ευρώ θα πληρώσουν και τον ενιαίο φόρο για κάθε ακίνητο ξεχωριστά, αλλά και τον φόρο ακίνητης περιουσίας.

Μένει ο ΦΑΠ για όσους έχουν περιουσία άνω των 300.000 ευρώ


Ο στόχος παραμένει στα 3,4 δισ. αυξημένος δηλαδή κατά 500 εκατομμύρια σε σχέση με τα έσοδα από το χαράτσι της ΔΕΗ. Τα έσοδα αυτά λένε στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θα πρέλθουν από τη μεγάλη περιουσία, από τον ΦΑΠ δηλαδή.

Ο ΦΑΠ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα να μειωθούν άλλοι συντελεστές.

Σύμφωνα με κυβερνητικό παράγοντα ο νέος φόρος θα ελαφρύνει σημαντικό αριθμό ιδιοκτητών αλλά την ίδια στιγμή θα βαρύνει τους έχοντες με περισσότερα του ενός ακίνητα ή τις μεγάλες περιουσίες.
Σε σύγκριση με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ο νέος φόρος υπολογίζεται ότι θα είναι μειωμένος περίπου κατά 10%.

Δεν θα εμπλέκεται η ΔΕΗ στην είσπραξη του νέου φόρου


Παράλληλα, σύμφωνα με την Ημερησία προβλέπεται ελάφρυνση της μικρής αγροτικής περιουσίας με μεταφορά μέρους του φορολογικού βάρους στη μεγάλη περιουσία (είτε πρόκειται για αγροτική είτε για αστική). «Θεωρείται δεδομένη η μείωση του φόρου για τα αγροτικά κτίσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος που μετέχει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του νομοθετήματος.

Ο νέος φόρος θα συνδυαστεί πάντως με τη μείωση του φόρου μεταβίβασης από το 8% και 10% που είναι σήμερα (8% μέχρι 20.000 ευρώ και 10% για άνω των 20.000 ευρώ) στο 3% ή 5%.

newsit.gr