Για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Αλικαρνασσού, απαντούν οι Υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.κ. Νικόλαος Δένδιας και Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως είχε επισημάνει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής «το τμήμα εξωτερικής φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Αλικαρνασσού υπηρετεί σήμερα δύναμη φρουράς 45 ατόμων. Η σημερινή αυτή δύναμη είναι φύσει αδύνατον να καλύψει τον έκτακτο, αλλά και πολλές φορές τον προγραμματισμένο φόρτο εργασίας, δεδομένου ότι η δύναμη έχει περιοριστεί κατά πολύ, λόγω αποσπάσεων, αδειών κλπ.»

Στο έγγραφό του ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σχετικά με το ζήτημα της επάνδρωσης των Καταστημάτων Κράτησης «στον ν. 4172/2013 καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.» 

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «κατόπιν της υπ’ αριθμ. 90894/18-10-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέστειλε σχετικό αίτημα για την πλήρωση θέσεων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης σε Καταστήματα Κράτησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού.»

Επιπλέον, στην πρόταση του Λευτέρη Αυγενάκη για απορρόφηση προσωπικού από τη Δημοτική Αστυνομία, για την ενίσχυση της φρουράς, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διαβεβαιώνει ότι «με την κατάργηση των θέσεων του Κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, προωθείται η ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στο πρόγραμμα κινητικότητας, με προοπτική ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, καθώς και στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης μέσω διαδικασίας που εξειδικεύεται στις αποφάσεις που υπεγράφησαν την 15-10-13 από τους αρμοδίους Υπουργούς.»