Εργαστήριο διαβούλευσης με θέμα: «Εργασία και Επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης», διοργανώνεται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» από τον Δήμο Χανίων και την Α.Σ. «ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, στις 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις, όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.

Στόχος είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

• να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους,
• να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα,
• να αναπτύξουν δεξιότητες, που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων, που θα τους προσλάβουν.