Ακόμη ένα σημαντικό βήμα του έργου «ΓΥΠΑΣ» για τη διάσωση του Όρνιου (Gyps fulvus)1 στην Κύπρο ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2013, με την αποστολή 10 ακόμη Όρνιων από την Κρήτη.

Το έργο «ΓΥΠΑΣ»2 (www.gypas.org) αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού του Όρνιου στην Κύπρο με πουλιά από την Κρήτη.

Στα πλαίσια του έργου έχουν αποσταλεί συνολικά 25 Όρνια στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σταλθήκαν σήμερα), τα οποία θα ενισχύσουν τον τοπικό πληθυσμό που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση, καθώς ο αριθμός των εναπομεινάντων πτηνών έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα να απομένουν μόνο 10 Όρνια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η προστασία του πτηνού αυτού είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον της Κύπρου, καθώς το Όρνιο επιτελεί το ρόλο του καθαριστή της υπαίθρου από τα διάφορα νεκρά ζώα, βοηθώντας στη διατήρηση υγειών οικοσυστημάτων και απαλλάσσοντας τους κτηνοτρόφους από το κόστος αποτέφρωσης των ζώων, ενώ εκτός από το άμεσο οικονομικό όφελος, η διατήρηση του Όρνιου επιφέρει και διάφορα έμμεσα οφέλη, όπως η προώθηση του οικοτουρισμού, η παρατήρηση πουλιών και η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Πέρα από την εξαγωγή πουλιών από την Κρήτη, το έργο «ΓΥΠΑΣ» στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, έτσι ώστε να βοηθήσει στην προστασία του μεγαλύτερου πτηνού της Κύπρου, ενώ παράλληλα γίνονται στο νησί διάφορα έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην προστασία του, όπως η δημιουργία κλωβών για τον εγκλιματισμό των πουλιών και ταϊστρών για την τροφοδοσία τους.

Έργα υποδομής για τη στήριξη του υπάρχοντος πληθυσμού της Κρήτης γίνονται και στο Δήμο Γόρτυνας, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Κλωβός φιλοξενίας και εγκλιματισμού γυπών, ειδική θέση τροφοδοσίας, καθώς και παρατηρητήριο κατασκευάζονται από το Δήμο Γόρτυνας στην περιοχή Αμπελάκια στο Ρούβα και τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2013.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), εκτός από την επιστημονική επίβλεψη της εξαγωγής των πτηνών στην Κύπρο (παρακολούθηση πληθυσμού/αποικιών4, γενετικές αναλύσεις, οικολογία, σημάνσεις, ταυτοποιήσεις φύλου και γενετικής συγγένειας, τροφοδοσία ταϊστρών, πρώτες βοήθειες κ.ά.) πραγματοποιεί εκπαιδευτικές ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου Γόρτυνας, τόσο για το έργο όσο και για τη σπουδαιότητα των πτηνών αυτών στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης. Επιπλέον έχει εκδώσει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για το έργο «ΓΥΠΑΣ» και το είδος.