Μειωμένος κατά 6,8 εκατομμύρια ευρώ (6.853.000) σε σχέση με το 2013 θα είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό της Βουλής, που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή και εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Δευτέρα, από τις περικοπές εξαιρούνται οι βουλευτές καθώς το σχετικό κονδύλι παραμένει σταθερό, ενώ το σύνολο των περικοπών αφορά μισθούς των υπαλλήλων, μειώσεις μισθώσεων κτηρίων και μειώσεις λειτουργικών δαπανών.

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι παραμένουν σταθερά τα κονδύλια που αφορούν τους βουλευτές. Ειδικότερα, το κονδύλι για αποζημιώσεις βουλευτών ανέρχεται σε περίπου 21 εκατ. ευρώ (20.952.000), οι αποζημιώσεις βουλευτών για συμμετοχή τους σε τμήματα διακοπών της Βουλής και σε επιτροπές διαμορφώνεται σε 1,5 εκατ. ευρώ (1.575.000), το επίδομα οργάνωσης γραφείων των βουλευτών ανέρχεται σε περίπου 6,5 εκατ. ευρώ (6.478.000), και τα έξοδα κίνησης βουλευτών σε περίπου 1,4 εκατ. ευρώ (1.365.000).

Πάντως, το συνολικό κονδύλι του προϋπολογισμού της Βουλής ανέρχεται σε 141.898.000 ευρώ έναντι 148.751.000 το 2013 και 170.972.000 το 2012, και είναι εντός των στόχων που έχουν τεθεί από το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2014-2017.

Λόγω της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε ο προϋπολογισμός της Βουλής επιβαρύνεται με περίπου 1.270.000 ευρώ για να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες που θα προκύψουν όπως : 402.000 ευρώ για μεταφράσεις , 295.000 ευρώ για εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 160.000 ευρώ για επισκευές και συντήρηση κτιρίων, 20.000 ευρώ για δημόσιες σχέσεις κ.α.

newpost.gr