Συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και της χρηματοδότησης διακατέχει τους τραπεζίτες τον κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν χορηγήσει δάνεια σε ναυτιλιακές εταιρείες. 

Τον Νοέμβριο του 2013 οι 40 κορυφαίες τράπεζες είχαν ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο ύψους 400,8 δισεκατομμυρίων, έναντι 422,13 το 2012 , 461,19 δισ. το 2011 και 466,7 δισ. το 2010.

Η Petrofin Research υπέβαλε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 15 ερωτήσεις για την ναυτιλιακή βιομηχανία και το μέλλον της, στους 20 κορυφαίους τραπεζίτες της ναυτιλίας ο οποίοι όλοι μαζί διαχειρίζονται 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια προς τις ναυτιλιακές εταιρείες ήτοι το 50% του συνολικού δανεισμού της παγκόσμιας ναυτιλίας που ανέρχεται στα 400,89 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ναυλαγορά του ξηρού φορτίου θα ανέβει το 2014, το 45% ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Για τον τομέα των δεξαμενόπλοιων το 65% απάντησε ότι τα ναύλα θα παραμείνουν το 2014 στα ίδια επίπεδα με το 2013 και το 35% ότι θα είναι υψηλότερα. Κανείς δεν περιμένει πτώση της αγοράς.

Για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπάρχει... ισοπαλία. Το 45% πιστεύει ότι η αγορά θα βελτιωθεί, το 45% ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και 10% ότι θα είναι χαμηλότερη το 2014 σε σχέση με το 2013.

Όσο αφορά τις τιμές πωλήσεις των μεταχειρισμένων πλοίων (second hand) το 75% των τραπεζιτών θεωρούν ότι η τιμή τους θα αυξηθεί, το 20%, ότι θα παραμείνει ίδια και το 5% ότι θα μειωθούν.

Στην ερώτηση για το πότε η προσφορά θα είναι ευθέως ανάλογη με τη ζήτηση στο ξηρό φορτίο το 5% είπε το 2014, το 55% το 2015, το 20% το 2016 και το 2017 και πέρα το 20% των ερωτηθέντων. 

Ανάμικτες ήταν οι απαντήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας. 

Το 60% πιστεύει ότι θα παραμείνει στο 7,5%, το 10% των ερωτηθέντων ότι θα αυξηθεί στο 8%, και το 30% των ερωτηθέντων ότι θα μειωθεί στο 6%.

Όσο αφορά για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 80% των τραπεζιτών πιστεύει ότι θα κυμανθεί μεταξύ 3-4% και το 20% ότι θα κυμανθεί κάτω από το 2%.

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αυξάνει χρόνο με τον χρόνο και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μεταξύ 2014-2017. Το 35% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα γίνει το 2016, το 30% των ερωτηθέντων το 2015, το 20% των ερωτηθέντων το 2017 και το 15% το 2014.

Όσο αφορά για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση γα το 2014, για πρώτη χρονιά το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα δείξει σταθερότητα. Αναλυτικά ότι θα υπάρξει αύξηση μεγαλύτερη του 10% πιστεύει το 15% των τραπεζιτών, αύξηση έως 10% το 5% των ερωτηθέντων, στα ίδια επίπεδα το 50%, και μείωση έως 10% το 30% των ερωτηθέντων . 

Όσο αφορά τις τράπεζες που εκπροσωπούν το 50% προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης προς τη ναυτιλίας έως 10%, το 20% αύξηση έως 10%, το 15% των ερωτηθέντων αύξηση πάνω από 10%.

Όσο αφορά τα δανειακά spreads, το 55% των τραπεζιτών πιστεύουν ότι τα μείνουν ίδια, το 35% ότι θα μειωθούν και το 10% ότι θα αυξηθούν.

Ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα σύμφωνα με το 55%, θα αυξηθεί σύμφωνα με το 35%, θα μειωθεί σύμφωνα με το 5% και θα αυξηθεί χαρακτηριστικά σύμφωνα με το 5%.

Οι τραπεζίτες εκτιμούν σε ποσοστό 60% ότι στα επόμενα 3-5 χρόνια οι τράπεζες της Άπω Ανατολής θα έχουν μία μέση ανάπτυξη και το 40% των ερωτηθέντων ότι η ανάπτυξή τους θα είναι μικρή. 

Η χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας από μη τραπεζικούς πόρους όπως χρηματιστήριο, ιδιωτικές τοποθετήσεις κλπ, θα διαδραματίσει τα επόμενα 2-3 χρόνια υψηλότερης σημασίας ρόλο σύμφωνα με το 75% των ερωτηθέντων ενώ το 25% απάντησε ότι θα έχουν την ίδια συμβολή. 

Όσο αφορά για το πόσο θα διαρκέσει η κρίση στην ναυτιλία το 40% απάντησε για έναν χρόνο, το 35% για δύο χρόνια, το 20% για τρία χρόνια και το 5% για τέσσερα χρόνια.

protothema.gr