Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της πρότασης της Περιφέρειας Κρήτης για το πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΕΔ η πρόσκληση 146 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Η όλη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης, ξεκίνησε στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-υπηρεσίες/ πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι απασχολούμενοι που θα απασχοληθούν σε δράσεις της Π.Ε Χανίων όπως

1. Πρόγραμμα για την Δημόσια Υγεία και Πρόνοια
2. Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής, Νομικής και Οικονομοτεχνικής υποστήριξης
3. Πρόγραμμα Γραφείου Ενημέρωσης και Διασύνδεσης των Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
4. Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης προς τους υποψηφίους επενδυτές.

Με δεδομένη την μείωση του προσωπικού της Π.Ε Χανίων οι απασχολούμενοι θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών μας, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr