Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφορά στην περίοδο από τον Απρίλιο- Σεπτέμβριο του 2013, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωζώνης σε τραπεζική χρηματοδότηση έγινε πιο δύσκολη, συγκριτικά με το περασμένο εξάμηνο.

Οι ελληνικές και ολλανδικές ΜμΕ είχαν το μικρότερο βαθμό επιτυχίας όσον αφορά τις αιτήσεις τους για να λάβουν τραπεζικό δάνειο, ενώ τον μεγαλύτερο είχαν οι γερμανικές και φιλανδικές επιχειρήσεις. Μόνο το 33% των ελληνικών και το 32% των ολλανδικών ΜμΕ έλαβαν το σύνολο του δανείου που ζήτησαν, έναντι του 87% των γερμανικών και του 81% των φινλανδικών.

Ταυτόχρονα, πέρα από τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση, οι ΜμΕ αντιμετώπισαν και αύξηση στο κόστος δανεισμού τους. Συγκεκριμένα, αύξηση του επιπέδου των τραπεζικών δανείων ανέφερε το 50% των ελληνικών και ιρλανδικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά των ισπανικών (58%), των ιταλικών (56%) και των φινλανδικών (54%) μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

zougla.gr