Έκθεση - γρήγορη ματιά στη διακυβέρνηση των χωρών - μελών του, έφερε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Πρόκειται για την τελευταία έκδοση της «Government at a Glance» και αυτό που προκύπτει είναι πως η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις, ιδιαιτέρως σε εκείνες τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την ύφεση, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, μόλις τέσσερις στους δέκα πολίτες των χωρών που είναι μέλη του ΟΟΣΑ, εμπιστεύονται την κυβέρνηση της χώρας τους. Ωστόσο, οι πολίτες δηλώνουν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιημένοι από τις δημόσιες παροχές που λαμβάνουν κατά την καθημερινότητά τους: Το 72% των πολιτών εμπιστεύονται τις τοπικές αστυνομικές αρχές, ενώ ανάλογο ποσοστό είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες Υγείας. Ακόμη, το 66% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Αυτό που διαπιστώνεται στην έκθεση είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση, προκειμένου να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών τους, καθιστώντας τις δομές τους αποδοτικότερες και αμεσότερες. Για να καταστεί αυτό, όμως, εφικτό πρέπει, πρώτα, να τακτοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους, για να παρέχουν υπηρεσίες μεγαλύτερης ποιότητας.

Όπως δήλωσε και ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, κ. Angel Gurría, «η αναδόμηση της εμπιστοσύνης είναι αναγκαία για την εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και την ευημερία».Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, στην εισαγωγή, τονίζονται τα εξής:

- Μεταξύ του 2009 και 2012, η Ελλάδα μείωσε το έλλειμμά της από το 15,6% στο 9,6% του ΑΕΠ, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

- Με μικρότερο από 8% του εργατικού δυναμικού να απασχολείται στην δημόσια διοίκηση, η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

- Μεταξύ του 2007 και 2012 η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση μειώθηκε από 38% στο 13%.

Συγκριτικά με τους διάφορους δείκτες και στοιχεία που αφορούν στις χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα τοποθετείται ως εξής:

- Στην Παιδεία, το ποσοστό των δαπανών είναι 7,9% ενώ ο μέσος όρος στις χώρες ΟΟΣΑ φθάνει το 12,5%.

- Στην Υγεία είναι 11,6% έναντι 14,5% του μέσου όρου ΟΟΣΑ.

- Ο δείκτης για την αποτελεσματικότητα των δαπανών της κεντρικής διοίκησης είναι 0,27 στην Ελλάδα και 0,38 στον ΟΟΣΑ.

- Στο 6,5% του δυνητικού ΑΕΠ θα πρέπει να φθάσει το σύνολο των απαιτήσεων εξυγίανσης μεταξύ 2012 και 2030, προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο 60% του ΑΕΠ ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 3%.

- Οι κρατικές δαπάνες απορροφούν στην Ελλάδα το 52% του ΑΕΠ, έναντι 45,4 % στον ΟΟΣΑ.

- Οι απασχολούμενοι στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 7,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας, έναντι του 15,5 % του μέσου όρου ΟΟΣΑ.

- Η συμμετοχή των γυναικών στη γενική κυβέρνηση είναι 36,2 % έναντι του μέσου όρου ΟΟΣΑ 56,8 %, το δε ποσοστό γυναικών υπουργών είναι 5,6% έναντι 24,9% στον ΟΟΣΑ.

- Το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές είναι 34% έναντι 50% του μέσου όρου στον ΟΟΣΑ.

Σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες συγκριτικά πάντα με το μέσον όρο στις χώρες ΟΟΣΑ, η έκθεση αναφέρει :

Για το σύστημα Υγείας μόνο το 29% των Ελλήνων έχουν εμπιστοσύνη, έναντι 71% στις χώρες ΟΟΣΑ.

Αντίθετα η Αστυνομία έχει πείσει το 63% των Ελλήνων που συμπίπτει με τον μέσον όρο στις χώρες ΟΟΣΑ,

Η εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι 46% στην Ελλάδα έναντι 66% στον ΟΟΣΑ, για δε την κυβέρνηση η εμπιστοσύνη των Ελλήνων έχει πέσει στο 13% έναντι 66% στον ΟΟΣΑ.

newmoney.gr