Αλλαγή στην μέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων υπήρξε όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση του ο Όμιλος. Έτσι θα διεξαχθεί στις 18 Μαΐου αντί τις 16, που είχε αρχικά ορισθεί, ενώ η αιτία αυτής της αλλαγής είναι ότι εκείνη την μέρα (16/5) πραγματοποιείται εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης στη Νέα Χώρα.Η μέρα οπότε άλλαξε αλλά ο τόπος διεξαγωγής παραμένει ο ίδιος και είναι τα γραφεία του ΝΟΧ.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Χανίων με απόφαση του, συγκαλεί τα  Μέλη  του  Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα που βρίσκεται στα γραφεία του ομίλου στο κολυμβητήριο Χανίων με τα παρακάτω θέματα :

 

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ανακήρυξη νέων μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και  εκλέγεσθαι.

3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/01/2010 έως  31/12/2010.

4. Οικονομικός απολογισμός από 1/01/2010 έως 31/12/2010.

5. Έγκριση προϋπολογισμού 2011.

6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/01/2010 έως  31/12/2010 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 

Σε  περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια  ημέρα, Τετάρτη   18 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00 μ.μ. στον  ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα  ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 18η Μαΐου 2011 και ώρα 18.00)».

 

Λευτέρης Αντωνακάκης