Σχετικά με την αναγνώριση της Επείγουσας Ιατρικής και της στελέχωσης υπηρεσιών όπως του ΕΚΑΒ και των ΤΕΠ των Νοσοκομείων με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό στην Επείγουσα Ιατρική, απαντά ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας «με την Υ.Α. (ΦΕΚ 23/β/02), οι γιατροί των ειδικοτήτων που διορίζονται στο ΕΚΑΒ θα πρέπει να διαθέτουν, μεταξύ άλλων και εξειδίκευση στην εντατικολογία.» Επισημαίνει μάλιστα, ότι, «στο ΕΚΑΒ λειτουργεί Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική το οποίο ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2345/95 και αποβλέπει στην δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίζουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τους πάσχοντες στο κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση στο Μετεκπαιδευτικό Κέντρο είναι ετήσιας διάρκειας και στους αποφοίτους παρέχεται πιστοποιητικό επάρκειας στην Ε.Π.Ι.»

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας υπογραμμίζει ότι «η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚεΣΥ προτίθεται, κατά το προσεχές διάστημα, να προχωρήσει στην εκ νέου συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική, προκειμένου να διευκρινιστούν διοικητικά και επιστημονικά ζητήματα και ερωτήματα σχετιζόμενα με το εν λόγω θέμα προ της έκδοσης σχετικού Π.Δ., όπως προέκυψαν κατόπιν της συζήτησης επί της εισήγησης της προηγούμενης Ομάδας Εργασίας.»