Την αντίθεσή του στη διακοπή της επιχορήγησης του ιδρύματος "Ελευθέριος Βενιζέλος" εκφράζει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Χανίων Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει:

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από την ίδρυσή του, το 2000, μέχρι σήμερα παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη συστηματική έρευνα και μελέτη της εποχής, της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρόκειται για ένα δυναμικό ευρωπαϊκό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο, του οποίου η δραστηριότητα υπερβαίνει τα στενά τοπικά όρια της Κρήτης.

Στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται, μεταξύ των άλλων, η συγκρότηση αρχείου με τη συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση πρωτότυπου φωτογραφικού και οπτικο-ακουστικού υλικού για τον βίο και τη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου, η μετατροπή της πατρικής του οικίας στη Χαλέπα Χανίων σε ένα σύγχρονο, θεματικό Μουσείο σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, οι συνεργασίες με πανεπιστημιακά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η δραστηριοποίηση στον χώρο της εκπαίδευσης με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, η παραγωγή εντύπων με επιστημονικό, εκπαιδευτικό ή επετειακό χαρακτήρα και η χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση ερευνών που σχετίζονται με τους σκοπούς το Ιδρύματος.

Δυστυχώς, από το 2010 και στο πλαίσιο οριζόντιων περικοπών στα Ιδρύματα κοινοβουλευτικών πρωθυπουργών της χώρας, έχει διακοπεί η κρατική χρηματο-δότηση προς το Ίδρυμα, η οποία ανήρχετο στο ποσό των 250.000 ευρώ και κάλυπτε τις λειτουργικές του δαπάνες, με συνέπεια επί του παρόντος να εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας του.

Επισημαίνεται ότι της διακοπής της επιχορήγησης δεν προηγήθηκε καμία διαδικασία αξιολόγησης ενός Ιδρύματος το οποίο, πέραν της προεκτεθείσας προσφοράς του, από της ιδρύσεώς του και μέχρι σήμερα, διακρίνεται για τη διαφανή και χρηστή διαχείριση των οικονομικών του.