Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας κ. Γρυπιώτης Γιάννης, με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Αναλύθηκαν διεξοδικά η δομή, οι δραστηριότητες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης, καθώς επίσης παρατέθηκαν οικονομοτεχνικά στοιχεία που διέπουν την λειτουργία της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε στον τρόπο λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης εγκατάστασης, καθώς προγραμματίζεται να κατασκευασθεί Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στα όρια του Δήμο του.

Τέλος πρότεινε την διεξαγωγή συνεδρίου στον Δήμο Ευρώτα με την συμμετοχή της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.