Δημοσιεύτηκε χτες η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις, που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Στο πλαίσιο αυτής της προκήρυξης θα προσληφθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για διάστημα πέντε μηνών προσωπικό προκειμένου κα καλύψει 127 θέσεις πλήρους απασχόλησης κατηγοριών Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ επισυνάπτεται πλήρης λίστα).

Η Υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.

Δείτε (εδώ) τον πίνακα με τις 128 θέσεις που προκηρύσσονται στο νομό Ρεθύμνου