Το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής σε συνεργασία με και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας πραγματοποίησε 3ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Μέθοδοι βιώσιμης διαχείρισης για την ελαιοκαλλιέργεια» από 11-13 Νοεμβρίου 2013 στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο. 

Η εκπαίδευση έγινε στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας με καινοτόμες πρακτικές ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος και να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης ελαιώνων, την εγκατάσταση ελαιώνα, την άρδευση, λίπανσης και φυτοπροστασία της ελιάς, την επεξεργασία του ελαιόκαρπου και την ποιότητα ελαιολάδου, την παρασκευή και οργανοληπτική αξιολόγηση της επιτραπέζιας ελιάς, τα σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας στην ελαιοκομία και την εμπορία και προώθηση των ελαιοκομικών προϊόντων. Η εκπαίδευση περιλάμβανε και πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων με επισκέψεις σε ελαιώνες και ελαιουργεία της περιοχής.

Το σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κος Απ. Τζιτζικώστας, ο Αντι/άρχης Π.Ε. Χαλκιδικής κος Ι. Γιώργος, ο Αντι/άρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας .Κ. Μακεδονίας κος Χρ. Γκουντενούδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Γ. Γκιλής, περιφερειακοί σύμβουλοι, και τα προεδρεία Αγροτικών Ενώσεων και αγροτικών συλλόγων.. 

«Συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς φορείς εγνωσμένου κύρους, όπως είναι το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου για να στηρίξουμε τα τοπικά προϊόντα και να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των ντόπιων παραγωγών σε ανερχόμενους τομείς της αγροτικής παραγωγής, όπως η ελαιοκαλλιέργεια, που μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», υπογράμμισε στην έναρξη της ημερίδας ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας. Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου κ. Κων/νος Χαρτζουλάκης χαιρέτισε την συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τόνισε ότι το Ινστιτούτο Ελιάς μπορεί να στηρίξει την ποιοτική αναβάθμιση το ελαιοκομικού τομέα της χώρας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (ποικιλίες και εδαφο-κλιματικό περιβάλλον).

Ττην εκπαίδευση παρακολούθησαν πολλοί γεωτεχνικοί και μεγάλος αριθμός παραγωγών και ελαιοκαλλιεργητών. Στο τέλος έγινε συζήτηση και με τους φορείς του ελαιοκομικού τομέα και κατατέθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις για την ανάπτυξη του ελαιοκομικού τομέα Η συμμετοχή του μεγάλου αριθμού παραγωγών, καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για πληροφόρηση και συνεχή ενημέρωση στις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της ελαιοκομίας .