Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ, οι θέσεις απασχόλησης που θα καλυφτούν από το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, μεταξύ των οπίων είναι και ο δήμος Μαλεβιζίου.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2013 και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα www.oaed.gr και την ειδική ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Αναλυτικά οι θέσεις στο δήμο Μαλεβιζίου:

 

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

ΔΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

4

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

4

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δικαιολογητικά συμμετοχής, κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη δ/νση www.oaed.gr