Αύξηση 3,6% σημείωσαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών το Δεκέμβριο, ενώ σε μέσα επίπεδα το 2010 καταγράφηκαν ανατιμήσεις της τάξης του 3%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2009, σημείωσε αύξηση 3,6% έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2009 προς το 2008.

Η εξέλιξη αυτή, οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης (Diesel) κατά 41,8%, στους σωλήνες χαλκού κατά 24,1%, στον σίδηρο οπλισμού κατά 15,4%, στους πλαστικούς, συνθετικούς και σωλήνες ινοτσιμέντου κατά 12,8% και στους χάλκινους αγωγούς κατά 12,4%, Αντίθετα, οι τιμές στα τούβλα μειώθηκαν κατά 3,3%.

Επίσης, ο γενικός δείκτης το Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2010-Δεκεμβρίου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2009-Δεκεμβρίου 2009, παρουσίασε αύξηση 3% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Όπως άλλωστε ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών και ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,3% και 1,9%, αντίστοιχα, το τέταρτο τρίμηνο 2010 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2009.