Έκπτωτη κηρύχθηκε, με απόφαση της υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Ελπίδας Τσουρή, η ναυτιλιακή εταιρεία της Σύμης, «ΑΝΕΣ Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί η εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών Ρόδου - Σύμης - Τήλου - Νισύρου - Κω, καθώς και της γραμμής Ρόδου - Μεγίστης.

Η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν εκπλήρωσε, ως όφειλε, την υποχρέωσή της για εμπρόθεσμη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δρομολογίων, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καθώς και στο ότι αθέτησε την υποχρέωσή της για πλήρη εκτέλεση των δρομολογίων, που είχε αναλάβει.

Το κενό που προκύπτει θα καλυφθεί προσωρινά στο μέγιστο δυνατό βαθμό με άλλο πλοίο, ενώ εντός του Μαΐου θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

zougla.gr