Σεμινάριο για τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι βοηθοί λογιστών διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από 21 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2013.

Στο σεμινάριο θα καλυφθούν θέματα όπως εγγραφές σύστασης εταιρείας, κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης και θα δοθεί δωρεάν υποστήριξη για 12 μήνες σε θέματα Λογιστηρίου.

Επιπλέον, θα καλυφθούν όλες οι αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος των Φυσικών & Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το νέο Φορολογικό Νόμο, καθώς και όλες οι αλλαγές από την κατάργηση του ΚΒΣ και την αντικατάσταση του από Νόμο 4093/2012 (Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών).Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies).

Οι συμμετέχοντες θ’ αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων εργασιών του Λογιστηρίου μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης, ενώ μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα λάβουν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με τη βασική νομολογία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το λογιστικό σχέδιο καθώς και τις εκατόν πενήντα λογιστικές εγγραφές που χρησιμοποιεί ο λογιστής μιας ανώνυμης (ή άλλης εταιρίας) από την ίδρυση της έως και το κλείσιμο του Ισολογισμού. 

Απευθύνεται: 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου (εργαζόμενοι σε εταιρίες και Λογιστικά γραφεία) καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου Λογιστηρίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης.

Ενότητες Σεμιναρίου:

 Οι βασικές Διαδικασίες & καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου

 Ο ρόλος του Προϊσταμένου και ο ρόλος του Βοηθού Λογιστή 

 Το βασικό Λογιστικό Σχέδιο (ομάδα 0 έως ομάδα 9) 

 Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. -Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών 

 Εγγραφές σύστασης εταιρείας, αγορών, πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών και εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πωλήσεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος-Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων-Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου-Εγγραφές δοσοληπτικών λογαριασμών, συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, απόδοσης φόρων και καταβολής μισθών σε εταίρους ΕΠΕ ή μελών ΔΣ ΑΕ-Αντιλογισμός Εγγραφών. Σύνολο για τις εγγραφές 

 Τήρηση αποθήκης - Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση, Τριγωνικές πωλήσεις 

 Μηνιαίες υποχρεώσεις από τον ΚΦΣ 

 Εργασίες τέλους χρήσης και κανόνες αποτίμησης 

 Αντιστοίχιση των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. με τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 Οικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα 

 Τα κυριότερα σημεία του νέου Φορολογικού Νόμου 3842/2010 - Α νέο ποινολόγιο

 Τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία ( Επιχειρησιακές Συμβάσεις- Διαβούλευση ) 

 Βασικούς Αριθμοδείκτες Βασικές αρχές ταμειακού προγραμματισμού 

Δικαίωμα συμμετοχής:

Το κόστος του προγράμματος είναι 120€ ανά συμμετοχή.

Χρόνος Διεξαγωγής 24 ώρες – κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 17:00μ.μ έως 21:00μ.μ

Εισηγητής
Γρηγόρης Κοκολάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός Σύμβουλος. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.) με μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Συμβούλου επιχειρήσεων επί 18 έτη. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Παράλληλα με την απασχόλησή του ως προϊστάμενος λογιστηρίου και ως Οικονομικός Διευθυντής σε διάφορες εταιρείες. Έχει διδάξει ως Καθηγητής-Εισηγητής το μάθημα της Λογιστικής, της Φορολογίας Φυσικών & Νομικών Προσώπων και τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Επικοινωνία:
Πληροφορίες και αιτήσεις στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ: 2810-342136 & 2810302731 φαξ 2810-227189,[email protected] από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και ιστοσελίδα: www.katartisi.gr