Ανοικτή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης απέστειλε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αποκόρωνα κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με αφορμή το σενάριο που εξετάζεται στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, για την πλήρη εξίσωση της επιδότησης μεταξύ ενός στρέμματος ελιάς και ενός στρέμματος σκληρού σίτου ή βάμβακος.

Ο κ. Κουκιανάκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αν ισχύσει κάτι τέτοιο θα αποτελέσει το " το τελειωτικό κτύπημα στην ελαιοκαλλιέργεια και τους ελαιοπαραγωγούς"

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη,

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεση μας στα σενάρια τα οποία παρουσιάζουν πλήρη εξίσωση της επιδότησης μεταξύ ενός στρέμματος ελιάς και ενός στρέμματος σκληρού σίτου ή βάμβακος.

Το ενδεχόμενο να γίνει πραγματικότητα το προαναφερθέν σενάριο και η τιμή επιδότησης να είναι 45 ευρώ ανά στρέμμα ασχέτως καλλιέργειας, θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες και θα αποτελέσει το τελειωτικό κτύπημα στην ελαιοκαλλιέργεια και τους ελαιοπαραγωγούς, μιας και δεν λαμβάνει υπόψη του το κόστος παραγωγής, το οποίο σε ποσοστό 90%, καθορίζεται από τις ώρες εργασίας που απαιτούνται στην καλλιέργεια.

Εκφράζουμε την έντονη αγωνία και ανησυχία μας για το μέλλον των ελαιοπαραγωγών καθώς και για την καλλιέργεια της ελιάς, μιας και ο συνδυασμός του παραπάνω σεναρίου με την φορολόγηση των αγροτεμαχίων και με την διαφαινόμενη επιδότηση του ελαιολάδου θα αποτελέσουν την χαριστική βολή για τους ελαιοπαραγωγούς , με τις όποιες δυσάρεστες συνέπειες.

Προτείνουμε η χώρα να γίνει μια περιφέρεια και η επιδότηση στο στρέμμα να εξαρτάται βασικά από τις ώρες εργασίας που απαιτούνται για την καλλιέργεια ενός στρέμματος, μιας και οι ώρες εργασίας, είναι ένα απολύτως αντικειμενικό κριτήριο, αυστηρά καθορισμένο από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, και παίρνονται υπόψη σαν βάση σε όλα τα προγράμματα πχ νέοι αγρότες- σχέδια βελτίωσης.

Με βάση τα παραπάνω η αναλόγια της επιδότησης ανά καλλιέργεια θα πρέπει να ακολουθεί την αναλογία των ωρών εργασίας και με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει αποφυγή δυσκολιών και δυσμενών εξελίξεων μιας και θα επικρατήσει η δίκαιη και αναλογική επιδότηση.

Παρακαλούμε όπως αναλάβετε πρωτοβουλία και σε συνεργασία με όλους του Δήμους και θεσμικούς φορείς, να καταλήξετε σε μια δίκαιη και λογική πρόταση επίλυσης του προβλήματος το οποίο επισκιάζει την ανάπτυξη και την πρόοδο όσων δραστηριοποιούνται με την καλλιέργεια της ελιάς.

Με Εκτίμηση
Χαράλαμπος Κουκιανάκης
Επικεφαλής