Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε εταιρεία που αναμένεται να αναλάβει χρέη συμβούλου επικοινωνίας, όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου. «Το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να προσλάβει ως Σύμβουλο Επικοινωνίας εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνίας του στρατηγικής που αφορά στην ελληνική επικράτεια», αναφέρει στην ανακοίνωση το Ταμείο.

Η διάρκεια της σύμβασης, όπως σημειώνεται, θα έχει δωδεκάμηνη ισχύ, αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική και την υλοποίησή της και περιλαμβάνει:

- τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ στον σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής του στρατηγικής, καθώς και «αναμόρφωσή της σύμφωνα με τις εξελίξεις του προγράμματος και του ευρύτερου περιβάλλοντος»,

- τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και των προωθητικών ενεργειών του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων ανά κοινό-στόχος,

- τη διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού και συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις,

- την υποστήριξη και διαχείριση δημοσίων σχέσεων (Public Relations) και δημοσίων υποθέσεων (Public Affairs) του ΤΑΙΠΕΔ,

- την «επικοινωνιακή στοχοθέτηση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού σε όλους τους τομείς που αφορούν στην ιδιωτικοποίηση και την αξιοποίησης της περιουσίας»,

- υποστήριξη στις σχέσεις με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, οργάνωση συναντήσεων και διαχείριση σχετικών καταστάσεων και σχέσης με τα ΜΜΕ,

- την «παρακολούθηση, παρουσίαση και ανάλυση έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιότητας, περιλαμβανομένων των blogs και social media»,

- την «παραγωγή και κυκλοφορία digital PR»,

- την «Διαχείριση Κρίσεων»,

- την «Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τα μηνύματα και τη μεθοδολογία επικοινωνίας τους»,

- την καθημερινή συνεχή «παρουσία στελέχους της εταιρείας στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ για άμεση και αδιάλειπτη συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη», καθώς και τη διαχείριση της ιστοσελίδας του.

Τα απαιτούμενα προσόντα που ζητά το ΤΑΙΠΕΔ είναι τα εξής:

«Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα στην ελληνική αγορά και γνώση της διεθνούς αγοράς» σημειώνεται. Στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται:

- «Σχετική αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. συγχωνεύσεις, εξαγορές, επενδύσεις)»,

- «προτεινόμενη προσέγγιση και μέθοδο εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση της στρατηγικής»,

- «προτεινόμενη προσέγγιση για τη μορφοποίηση του ιστότοπου ΤΑΙΠΕΔ»,

- «αποδεδειγμένο ιστορικό και ενεργό δίκτυο με ελληνικά μέσα ενημέρωσης και με την ελληνική επενδυτική κοινότητα»,

- «προτεινόμενη σύνθεση ομάδας, συμπεριλαμβανομένης σχετικής εμπειρίας από τα διοικητικά μέλη της ομάδας καθώς επίσης και τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα» και,

- «προφίλ προτεινόμενου στελέχους για επιτόπια παρουσία, συνοδευόμενο από σχετικό βιογραφικό σημείωμα».

«Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τους προτεινόμενους από αυτούς οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς ανάθεση έργο» σημειώνεται και αναφέρεται ότι ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι €120.000, πλέον ΦΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος με τον Γιάννη Στουρνάρα

«Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι δεν τελούν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε σχέση εξάρτησης, οικονομικής ή άλλης μορφής με τις εταιρίες που, είτε οι ίδιες, είτε περιουσιακά τους στοιχεία, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, τους υποψήφιους επενδυτές ή/και ανταγωνιστές τους, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες» σημειώνεται.

Μάλιστα, ο «εν λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το Ταμείο» συμπληρώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις ως τις 2 Δεκεμβρίου 2013.

ιefimerida.gr