Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώθηκε, ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ θα διενεργηθούν:

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Την Πέμπτη 19-12-2013 και ώρα 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας (Λεωφόρος Κηφισίας 39 – Μαρούσι (ΕΚΕΠΥ) 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της πρακτικής εξέτασης θα οριστεί με νεωτέρα απόφαση.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των Οδοντοτεχνιτών έτους 2013 από 20/11/2013 έως και 10/12/2013. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/ΓΠ/οικ.46217/04-05-2012 (ΦΕΚ 1502 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται.