Νέες κινητοποιήσεις από την ερχόμενη Πέμπτη εξήγγειλαν οι μηχανικοί, με συμβολικές καταλήψεις σε έξι πολεοδομικά γραφεία της Αττικής, αλλά και σε πολεοδομικά γραφεία της υπόλοιπης χώρας. Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου θα γίνει κατάληψη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ σε όλη τη χώρα.

Ο κλάδος των μηχανικών επιμένει στην αναγκαιότητα ύπαρξης του Κώδικα Ελάχιστων Αμοιβών «ως το μόνο, σήμερα, μέσο διασφάλισης του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος», όπως υπογραμμίζεται και σε ανακοίνωση του ΤΕΕ

Στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής με την ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων για μια ακόμη φορά επισημάνθηκαν «οι ανησυχητικές καταστάσεις της ανυπαρξίας μηχανισμών ελέγχου, των ξεπερασμένων προδιαγραφών, της έλλειψης διαβάθμισης και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων, της ανυπαρξίας μητρώων και των στρεβλώσεων στο χώρο, όλων των συντελεστών παραγωγής έργων».

Επιβεβαιώθηκαν, επίσης οι τέσσερις βασικές προτάσεις οι οποίες, όπως υποστηρίζουν οι μηχανικοί, αν υλοποιηθούν, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την κατάργηση του Κώδικα Αμοιβών, στην κατεύθυνση της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Αυτές είναι:

- Η ύπαρξη μηχανισμού ελέγχου και αποτροπής του αθέμιτου ανταγωνισμού.

- Η θεσμοθέτηση Φορέα Μητρώων, Διαβάθμισης και Πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων με τη συμμετοχή της ΓΕΣΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ και των αρμόδιων Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝΑ.

- Η Θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και η λειτουργία του από το ΤΕΕ

- Η διατήρηση του συστήματος ελέγχων της ποιότητας των ιδιωτικών έργων και των προϋπολογισμών τους, καθώς και του συστήματος πληρωμών.