Προσωρινή "ανάσα" έδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων σε συνταξιούχο δανειολήπτρια, η οποία μετά την μείωση της σύνταξής της, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης " η εν λόγω δανειολήπτρια, είχε χρεωθεί σε μία Τράπεζα, όμως με πέντε πιστωτικά προϊόντα (δύο πιστωτικές κάρτες, δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό δάνειο) συνολικού ύψους χρέωσης 43.114 Ευρώ.Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει μία κατοικία την οποία ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων διαπιστώνοντας ότι απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός , με την μοναδική πιστώτρια Τράπεζα, η οποία δεν προσήλθε στο δικαστήριο αν και κλήθηκε ,με την από 6-11-2013 απόφασή του και στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής διέταξε :

1) Αναστέλλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας και σε βάρος της δανειολήπτριας

2)Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας της δανειολήπτριας μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης

3)Η δανειολήπτρια θα καταβάλλει από 1-6-2014 μηνιαίως και επί μια τετραετία 55 Ευρώ στην Τράπεζα, για όλα πιστωτικά προϊόντα (δύο πιστωτικές κάρτες, δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό δάνειο) και από το έτος 2018 μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης 100 Ευρώ το μήνα."