Σημαντικές αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και στις περιοχές αμιγούς κατοικίας εντός κεντρικών οδικών αρτηριών φέρνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, επιτρέποντας συγχρόνως τη δόμηση σε οικόπεδα που βρίσκονται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Οι αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση θα συμπεριληφθούν εκτός απροόπτου στην χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες, καταργώντας τις παρεκκλίσεις που επέτρεπαν την δόμηση ακόμη και στα δύο στρέμματα μεταβάλλοντας την επιφάνεια αλλά όχι τα όρια αρτιότητας. 

Σήμερα για να χτίσει κανείς σε οικόπεδα εκτός σχεδίου απαιτούνται τα τέσσερα στρέμματα με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια τα 200 τ.μ. Με το νέο σχεδιασμό του υπουργείου, μελετάται η επιφάνεια να πέσει από τα 100 έως τα 150 τ.μ. 

Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν τις μεταβατικές διατάξεις στους όρους δόμησης μέχρι να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, καθώς μέσα από τα ΔΗΠΟΣΑ (Δημοτικά Πολεοδομικά Σχέδια που θα αντικαταστήσουν τα ΓΠΣ) θα περιγράφονται με σαφήνεια οι χρήσεις γης κάθε περιοχής. Το σχέδιο προβλέπει έλεγχο και περιορισμό της οικιστικής εξάπλωσης. Απώτερος σκοπός του υπουργείου είναι όταν ολοκληρωθούν τα ΓΠΣ που θα καθορίζουν τις χρήσεις γης να καταργηθούν και οι παρεκκλίσεις των 2 στρεμμάτων.

Στις υπόλοιπες αλλαγές που υιοθετεί το υπουργείο περιλαμβάνονται οι εξής προβλέψεις:

-Καταργείται η χρήση αμιγούς κατοικίας σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο πλησίον εθνικού ή επαρχιακού δικτύου.

Στις περιοχές αυτές που μπορεί να είναι δρόμοι όπως η Κηφισίας, η Βουλιαγμένης κ.α θα μπορούν να εγκαθίσταται και οικονομικές δραστηριότητες όπως γραφεία, καταστήματα κ.α

- Επιτρέπεται η δόμηση και εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. 

Όπως υποστήριξε πρόσφατα μιλώντας στην Λάρισα ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτη προϋπόθεση είναι τα ακίνητα αυτά να έχουν “πρόσωπο» σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή να βρίσκονται το πολύ στα 200 μέτρα από τον άξονα των δρόμων αυτών. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εκδώσουν άδειες δόμησης, άδειες για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και εγκρίσεις ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Ο κ. Καλαφάτης υποστήριξε ότι για πολλά χρόνια η Γη Υψηλής Παραγωγικότητας ήταν “περιουσία δέσμια νομοθετικών κενών”.

-Τα καλά νέα επεκτείνονται για τις αγροτικές περιοχές και στις προβλέψεις για την νομιμοποίηση σταυλικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το νόμο των αυθαιρέτων θεραπεύεται ένα χρόνιο πρόβλημα για την αδειοδότησή τους αλλά και την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Με το παράθυρο του νόμου τακτοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 300 ευρώ, όλες οι σταυλικές εγκαταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κατασκευές όπως, αποθήκες, δωμάτια γεωτρήσεων, μύλοι ζωοτροφών και κάποια ακόμη, αλλά και κτίρια προσωρινής διαμονής μέχρι 35 τ.μ. Αρκεί να είναι εγγεγραμμένη η μονάδα ως κτηνοτροφική δραστηριότητα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ).

newmoney.gr