Την πόρτα της εξόδου δείχνει το υπουργείο Παιδείας σε 9 υπαλλήλους που εργάζονται ως νυχτοφύλακες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στη διαπιστωτική πράξη που εκδόθηκε απόψε αναφέρεται η κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων και η ισχύς καθεστώτος διαθεσιμότητας για τους 9 υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου είναι αρμόδιος να εκδώσει για τον κάθε υπάλληλο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα ατομική Διαπιστωτική Πράξη, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της
βάσης του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Επιπλέον ο Πρύτανης καλείται να καταρτίσει τους πίνακες των επόμενων μισθολογικών καταστάσεων με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και την αποστολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).

Δείτε (εδώ) τη διαπιστωτική πράξη με τα ονόματα των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.