Την 11η Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη Ζωής , στην εκτίμηση τραύματος και στις γνώσεις Πρώτων Βοηθειών από εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

Την ομάδα εκπαιδευτών πλαισίωνε με την παρουσία του αλλά και ως εκπαιδευτής ο Δντής του ΕΚΑΒ Κος Γιαννακουδάκης Νικόλαος .

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ευχαριστεί τον Κο Δντη του ΕΚΑΒ αλλά και όλους τους εκπαιδευτές και το προσωπικό που παρείχαν γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στα στελέχη.

 Eπίσης το γεγονός ότι όλοι συμμετείχαν ,ενώ είχε λήξει η βάρδιά τους και μάλιστα την ημέρα αργίας του Αγίου Μηνά, αποδεικνύει τη θέληση και το πάθος τους για προσφορά στην κοινωνία.

Η παραπάνω εκπαίδευση ανέδειξε την άψογη συνεργασία με το ΕΚΑΒ Ηρακλείου, η οποία επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα.