Στην στελέχωση με διδακτικό προσωπικό του Εσπερινού Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Τυμπακίου, αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργού: «το Υπουργείο Παιδείας μεριμνά για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση αναπληρωτών η ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών που προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης και λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων»

Μάλιστα, ο Υπουργός επισημαίνει στον κ. Λ. Αυγενάκη ότι: «το Υπουργείο Παιδείας για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, έχει ήδη προχωρήσει στην πρόληψη τριακοσίων ενενήντα εννέα (399) προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι δεκαεννιά στις περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, όπου ανήκουν το Εσπερινό Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις Τυμπακίου. Συγκεκριμένα, προσελήφθησαν δώδεκα φιλόλογοι, πέντε μαθηματικοί και δύο φυσικοί, ως προσωρινοί εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου.»