Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθούν, επίσημα, οι θέσεις εργασίας για το γ’ πακέτο των 7.400 ανέργων (σε πανελλαδικό επίπεδο) που θα απασχοληθούν μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας.

Οι νέες συμβάσεις, αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής, ενώ η διάρκεια απασχόλησης είναι 6,5 μήνες με πλήρη ασφάλιση και μηνιαίο μισθό 490 ευρώ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών (19,6 ευρώ ημερησίως) και 427 ευρώ για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών (17,1 ευρώ ημερησίως).

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων που κατανέμονται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια) και Ειδικής Αγωγής, στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, έχουν ως εξής:

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

12

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

12

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

14

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

37

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

22

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

9

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

9

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

7

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

23

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

 

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

3

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

8

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

5

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

6

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

3

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

4

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

10

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

6

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

4

ΧΑΝΙΩΝ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

6

ΧΑΝΙΩΝ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

6

ΧΑΝΙΩΝ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

7

ΧΑΝΙΩΝ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

18

ΧΑΝΙΩΝ

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

10

ΧΑΝΙΩΝ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΧΑΝΙΩΝ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΧΑΝΙΩΝ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ

1

ΧΑΝΙΩΝ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

2

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

51

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

48

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

65

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ

15

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

16

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

7

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ